دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

فاندیشن-ویژه دانش آموزان پیش دبستان و کلاس اول

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 1-ویژه دانش آموزان کلاس دوم

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

بیسیک-ویژه دانش آموزان کلاس سوم تا هفتم

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

1A ترم 1پک قرمز - 3 و 4 سال تمام

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

1S ترم 1 پک آبی- 5 و 6 سال تمام

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

2S ویژه 7 سال - پک سبز

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح 1 یوسی ام 3 کتاب آبی

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم 2 کلاس چهارمc7-1 + پک

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم 2 کلاس سوم c6-1 + پک

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم 2 کلاس دوم c5-1 + پک

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم 2 کلاس اول c4-1 + پک

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ورودی کلاس اول cs-3

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ورودی کلاس دوم cs-4

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ورودی کلاس سوم cs-5

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ورودی کلاس چهارم cs-6

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ورودی کلاس پنجم cs-7

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ورودی کلاس ششم cs-8

مدت: 1.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
MIT BOARD موسسه علمی آموزشی پیشتازان دانش - نماینده انحصاری سیستم های جهانی یوسی مس و آی مت در استان البرز شهریار و ملارد